Προγράμματα

EURO ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους, 8-μηνης διάρκειας για 36.500 ανέργους

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις αιτήσεις καλέστε στο 2810 214 200 για να μιλήσετε με κάποιον σύμβουλο απασχόλησης της ΕΥΡΩΑΝΑΠΤΥΞΗ.

EURO ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις αιτήσεις καλέστε στο 2810 214 200 για να μιλήσετε με κάποιον σύμβουλο απασχόλησης της ΕΥΡΩΑΝΑΠΤΥΞΗ.

EURO ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις αιτήσεις καλέστε στο 2810 214 200 για να μιλήσετε με κάποιον σύμβουλο απασχόλησης της ΕΥΡΩΑΝΑΠΤΥΞΗ.

EURO ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Η ΕΥΡΩΑΝΑΠΤΥΞΗ ειδικεύεται στο χώρο της Επαγγελματικής Κατάρτισης και ένταξης Ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω Διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και Δράσεων.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΕΝΤΑΞΗ 93%
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 96%
EURO ΑΝΑΠΤΥΞΗ