Εταιρεία

EURO ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Η ΕΥΡΩΑΝΑΠΤΥΞΗ ειδικεύεται στο χώρο της Επαγγελματικής Κατάρτισης και ένταξης Ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω Διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και Δράσεων.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΕΝΤΑΞΗ 93%
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 96%
EURO ΑΝΑΠΤΥΞΗ